bloedverdunners

Jaap van Koppen had nog een goeie tip van zijn dokter meegekregen: "2 borrels per dag, dan hoef je geen bloedverdunners!"

verboden paring

Wederom zaten Frans Troost en Willie Tanis-Koole tegenover elkaar. En wederom werd er meer gepraat en gelachen dan geschaakt. Iemand uit het publiek riep dat er een instelling is bij het indelen waarbij bepaalde partijen kunnen worden uitgesloten. Dit heet "verboden paring". Of dat niet mogelijk was voor deze 2 personen was de vraag aan de competitieleider. Deze antwoordde dat daarvoor de vrouw van Frans maar moest zorgen.

lachverbod

Afgelopen maandag werd er zo veel en zo hard gelachen dat het bestuur overweegt om een lachverbod tot 22:00 uur in te stellen. Enkele spelers zaten urenlang hikkend van de lach en met een rood aangelopen hoofd achter het bord. De oorzaak van deze situatie is nog onduidelijk. De wedstrijdleider onderzoekt het verder. Oud-drogist Eeuwit Santifort bood de lachende spelers een aspirientje aan.

Omdat volwassenen moeilijker in de hand zijn te houden!

Tijdens de ledenvergadering werd er aan de competitieleiders een cadeaubon uitgereikt voor hun inspanning. Een aanwezig lid stelde de vraag waarop competitieleiders wel een cadeaubon krijgen maar jeugdleiders niet. Een andere spreker reageerde hierop met de woorden: "Omdat volwassenen moeilijker in de hand zijn te houden!".